Szülőfalum: Bajót Amatőr fotópályázat 2020

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

Bajót Község Önkormányzata (székhely: 2533 Bajót, Kossuth Lajos utca 147., a továbbiakban: “Szervező”) a TOP 5.3.1 (PROJEKT SZÁMA: TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00004 PROJEKT CÍME: HAGYOMÁNYOKRA ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS: BAJÓT, NYERGESÚJFALU, TÁT) pályázat keretein belül meghirdeti a „Szülőfalum: Bajót” amatőr fotópályázatát.

A pályázaton bárki részt vehet, aki az adott témában pályaművet(ket) küld be és bajóti lakhellyel rendelkezik.

Pályázni a teljes pályázati időszak alatt, Bajóton készült és más pályázatra még be nem adott, kiállításra nem küldött fotóval lehet.

Pályázónként maximum 2 pályaművet fogadunk el.

A fotókat minimum 500 kbyte, max 5 megabyte méretben várjuk.

A fotót JPG kiterjesztésű fájl formátumban kell elküldeni e-mailben muvhazbajot@gmail.com e-mailcímre vagy pendrive-on leadni a Bajót Művelődési házban (2533. Bajót Kossuth L. u. 84).

A fotó fájlnevének tartalmaznia kell a készítőjének nevét és a mű címét, pl. MINTA_MÁRTA_FANTÁZIAMŰ

A képkészítés eszköze nincs definiálva, bármely eszközzel készített fotót (telefon, kompakt fényképezőgép, drón stb.) szívesen látunk.

Pályázati művek benyújtásának határideje:
2020 október 30, péntek. 24.:00 óra

A Pályázatként benyújtott fotók tartalmáért teljes jogi felelősség a Pályázót terheli.

A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. A Pályázók fotóművészeti alkotásaik beküldésével kijelentik és szavatolják, hogy szerzőként rendelkeznek valamennyi ahhoz kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni joggal. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.

A Pályázatként benyújtott fotók nem tartalmazhatnak többek között:

(a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a Szerzői jogi törvény szerinti szabad felhasználás eseteit, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek;

(b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szervező jogait potenciálisan sértő tartalmakat,

(c) reklámot,

(d) szeméremsértő, szexuális tartalmú, pornográf, durva, erőszakos vagy bármilyen jogellenes tartalmat.

Amennyiben a fotón más, vagy a Pályázón kívül más is szerepel, a Pályázó szavatol azért, hogy rendelkezik ezen személy(ek)nek a fotó közzétételéhez való hozzájárulásával. Amennyiben a benyújtott fotók mégis megsértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból eredő mindennemű igény tekintetében a Pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

A Szervező felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

A Pályázók a Pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Részvételi szabályzatnak megfelelő és a zsűri által kiállításra ítélt fotókat a pályázat népszerűsítése céljából térítés nélkül a pályázat népszerűsítésére felhasználhatja, honlapjára, Bajót Község facebook-jára, pályázat elszámolásához, minden egyéb nyilvánosság előtti megjelentetéshez használja.

Bírálat módja: A benyújtott fotókat 3 tagú zsűri bírálja el, aki többségi szavazattal választja ki első három helyezett fotókat.

Bírálati határidő: A nyertesek nevét és fotóit Bajót Község honlapján és facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb 2020. november 17-ig.

A legjobban sikerült fotók 2020. december 18-ig megtekinthetőek Bajóton a Művelődési Házban (2533. Bajót Kossuth L. u. 84.), nyitvatartási idő alatt.

Amennyiben a Pályázó fotói nem felelnek meg a jelen Szabályzatnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre!

Díjazás: A zsűri választja ki az első három helyezettet, akik oklevél és ajándékcsomag díjazásban részesülnek.

Különdíj: A Bajót Község facebook oldalán megjelentetett képeket 2020. november 10., kedd 24:00 óra határidőig szavazásra bocsájtjuk. A legtöbb szavazatot kapott kép közönségdíjat nyer.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

Bajót, 2020.október 01.

Bajót Község Önkormányzat nevében
Dudás Júlia sk.
közösségszervező

fotópályázat szabályzat (002)

Csatolt fájlok

Posted in Hírek.