Fejlesztések

Vidékfejlesztés – Általános információk

A vidékfejlesztésről

Olyan fejlesztési politika vagy tevékenység, amely a vidéki térségek társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatainak megfigyelése és értékelése alapján a helyi adottságokat érvényesítő, az adott térségben élő emberek aktív részvételével formálódó programok és beruházások meghatározását, valamint magvalósítását célozza a gazdasági és piaci hatékonyság növelése, a foglalkoztatottság megőrzése, illetve bővítése és a környezetminőség javítása érdekében. A vidékfejlesztés alapvető kihívása a vidéki népesség helyben tartása, számára vonzó élettér és munkakörülmények létrehozása a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosításával. A gazdasági potenciál mellett a vidékfejlesztés legfontosabb erőforrása az egészséges, önszerveződő helyi közösség.

Megújuló energia. Helyi termék, helyi piac, háztáji gazdálkodás. Falusi- és agro-turizmus. Helyi gazdaság. Szociális gazdaság, munkahely-teremtés. Vidéki társada-lom. Együtt-működés. Szövet-kezetek. Civil összefogás Helyi közösségek. Alapszol-gáltatások. Vidéki környezet. Agrár-környezet. Erdő- és vad-gazdálkodás. Forrás: NMK

A hazai vidékfejlesztés intézményrendszere

Vidékfejlesztési Minisztérium

„A Vidékfejlesztési Minisztérium több nagy szakterületet egyesít magában. Nemcsak vidékfejlesztéssel, hanem az élelmiszerlánc-felügyelettel, a környezetvédelemmel, agrárgazdasággal kapcsolatos kormányzati intézkedések is a Vidékfejlesztési Minisztériumban születnek.”
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

„A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a Közös Agrárpolitika forrásaiból és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására, elbírálására és a juttatások folyósítására, valamint piacszabályozó intézkedések működtetésére létrehozott intézmény. Működését 2003. július 1-jén a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ általános jogutódjaként kezdte meg. Az MVH a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű központi hivatal, önállóan gazdálkodó központ költségvetési szerv. Feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Kormányrendelet rendelkezik.”
http://www.mvh.gov.hu/

Herman Otto Intézet
Korábban: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet.

„A földművelésügyi tárca kibővült feladatkörű háttérintézménye a közösségi, kulturális és gazdasági fejlesztések, valamint a kormányzati, civil és egyházi szervezetek közötti valós együttműködések kialakítása mellett, a hazai természeti értékek megőrzését, környezetünk védelmét tekinti alapvető feladatának. Az intézet tevékenységeinek fókuszában a környezet- és természetvédelem áll, így a társadalmi tudatformálást, továbbá a különböző érdekcsoportok együttműködését segíti, de elsődleges tennivalója a szakpolitikai döntések tudományos megalapozása.” (Forrás: honlap)
www.hoi.hu

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

„Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása. „
http://www.mnvh.eu

További intézmények, szervezetek

  • Európai Bizottság – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
  • Magyar Agrárkamara
  • NATURA 2000
  • EMVA Tanácsadó Iroda
  • Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége
  • Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
  • Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ
  • Agrya – Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége
  • Európai Vidékfejlesztési Hálózat (European Network for Rural Development)

További linkek

Leader.lap.hu
Vidékfejlesztési startlap

A vidékfejlesztés szakpolitikai alapdokumentumai

Fájl névFájl leírásKiterjesztésMegtekint / Letölt
The Cork DeclarationpdfLetöltés
Az Európai Unió vidékfejlesztési politikájapdfLetöltés
Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020pdfLetöltés

forrás:
www.fogalomtar.hu

www.vati.hu

http://www.terport.hu/

Jogszabályi hivatkozás:

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről