Jankovich-barlang

A Jankovich-barlang egy fokozottan védett barlang, amely a Duna–Ipoly Nemzeti Parkban, a Gerecsében található. A Dunántúl egyik fontos ősrégészeti lelőhelye és a jankovichi kultúra névadója. A Gerecse hat fokozottan védett barlangja közül az egyik.

Az Öreg-kő alatti pihenőhelyről kék színű barlang jelzéssel (kék Ω) jelzett turistaúton juthatunk el a Jankovich-barlanghoz és az Öreg-kő tetejére. Az Öreg-kő sziklás, meredek oldalában van a magyarországi viszonylatban nagy méretű bejárata. A felső triász dachsteini mészkőben, hidrotermális hatásra kialakult járatok hossza 88 méter. A bejárat után egy 35 méter hosszú és 20 méter magas csarnok található, amiből egy 7×7 méteres felszínre vezető kürtő nyílik. Bejárati csarnoka fejlett gömbüstökkel díszített. Szabadon látogatható.
Jankovich Béláról lett elnevezve, aki Lóczy Lajos társaságában látogatott el ide. Előfordul az irodalmában Baits-barlang, Bajóti 1.sz. barlang, Bajóti Öregkő-barlangja, Jankovics-barlang (Gonda 1982), Öregkő-barlang és Szalai-barlang néven is.

Jankovich-barlang emléktábla

Kutatástörténete

Ásatások sorozata bővítette ki a barlang csarnokát. Kitöltéséből először sikerült meghatározni a felső pleisztocén-holocén üledékek őslénytani-régészeti fejlődésmenetét. Az 1911-től végzett ásatások paleolit leleteinek újraértékelésekor bebizonyosodott, hogy azok a bükk-vidéki mousteri típusú szeleta-kultúrától elkülöníthető, a Jankovich-barlangról elnevezett saját kultúrát, a jankovichi kultúrát képviselik. Hillebrand Jenő, Kadić Ottokár, Kormos Tivadar, Szalay Ákos folytatott itt feltáró munkát. 1955-ben ebben a barlangban sikerült először hitelesen korrelálni a felső pleisztocén és a holocén üledékek őslénytani és régészeti fejlődésmenetét.
Az 1980. évi Karszt és Barlang 1. félévi számában nyilvánosságra hozták a barlangkataszteri számát. 1982 óta fokozottan védett barlang. 2013-tól a belügyminiszter 43/2013. (VIII. 9.) BM rendelete szerint régészeti szempontból jelentős barlangnak