Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Pályázati kiírás

Bajót Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5. (kinyomtatva, aláírva)

Benyújtandó mellékletek:

  • Felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről,
  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

A pályázati kiírás részletesen megtekinthető: www.emet.gov.hu, vagy az Önkormányzat hirdetőtábláján.

Tóth Zoltán
polgármester

BURSA kiírás 2021

Csatolt fájlok

Posted in Egyéb pályázatok, Hírdetmény, Hírek, Pályázatok.