VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Erő- és munkagépek beszerzése Bajót és Nagysáp településeken

Kedvezményezett(ek) neve
Bajót Község Önkormányzata (konzorciumvezető)
Nagysáp Község Önkormányzata (konzorciumi partner)

Pályázati felhívás neve
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Pályázati felhívás kódszáma
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás

Projekt címe, azonosító száma
Erő- és munkagépek beszerzése Bajót és Nagysáp településeken

Projekt azonosító száma
1825408271

Szerződött támogatás összege
Összesen: 12.720.490 Ft
Bajót Község Önkormányzata (konzorciumvezető): 6.362.872 Ft
Nagysáp Község Önkormányzata (konzorciumi partner): 6.357.618 Ft

Támogatás mértéke
85%

A projekt tartalmának rövid bemutatása
A tervezett beruházás közvetett, általános célja: Bajóton, Nagysápon és környéken élők életminőségének javítása és a települések vonzóbbá tétele, a mezőgazdasági mutatók javítása a gépbeszerzések segítségével. További közvetlen cél a pályázati felhívással összhangban a települési önkormányzatok kezelésében álló külterületi utak karbantartásához szükséges erőgépek és szükséges adapterek beszerzése.

A beszerzésre kerülő gépek: Mindkét önkormányzat esetében 1-1 db erőgép (traktor), valamint a hozzá kapcsolódó 2-2 db adapter, mely Bajót esetében hótolólap, valamint dobkasza, míg Nagysáp esetében hótolólap és sószóró.
Az eszközöket a következő munkafolyamatokra használják majd: útkarbantartás, útpadkák, útmenti árkok, töltések- rézsűk hatékony kaszálására, mezőgazdasági földútjavítás, makadámút javítás, kisebb terhelésű felületzárt útalap rehabilitációja, anyagterítés, padkanyesés, hó rendezése.


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16