KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás

Bajót Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 2017. március 6-án az ASP rendszer országos csatlakozásához. A támogató szerv az önkormányzat pályázatát támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt címe: Bajót Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00759

Az elnyert támogatás összege: 7.000.000-Ft, vissza nem térítendő támogatás

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. március 20.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2018. június 30.

A projekt főbb elemei: eszközbeszerzés, oktatáson való részvétel, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, tesztelés, élesítés, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, projektmenedzsment és kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Bajót, 2017. november 25.
Bajót Község Önkormányzata

Csatolt fájlok