BAJÓT KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HIRDETMÉNY

a helyi építési szabályzat K-Sp jelű építési övezet építési helyre vonatkozó előírásainak a 0181/1 helyrajzi számú ingatlan területére vonatkozó módosításáról

 

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 32. § (6a) bekezdés d) pontja szerinti egyeztetési eljárást, a Helyi Építési Szabályzat Bajót 0181/1 hrsz-ú ingatlan K-Sp jelű övezet 40.§ (1) bek. g) pont építési hely előírásai módosítására vonatkozóan, valamint meghirdeti az ehhez szükséges 314/2012. Korm. rendelet 29/A.§ szerinti Partnerségi véleményezés időpontját…

HÉSZ módosításhoz hirdetmény     Bajót-HÉSZ-módosítás-partnerségi-2022 06

Posted in Hírdetmény, Hírek.