Bajót csapadékvíz elvezetés fejlesztése

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00032
Kedvezményezett: Bajót Község Önkormányzata
Támogatás összege: 400 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt címe: Bajót csapadékvíz elvezetés fejlesztése
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.

Rövid összefoglaló:

Bajót Község Önkormányzata 400 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztésére.

Bajót községet az elmúlt 10 évben többször is nagyon súlyos árvízkárok érték, amelyeket nagyobb esőzések alkalmával a települést ketté szelő Bajóti-patak áradása okozott. A patakon átívelő hidak szelvénymérete sem megfelelő mindenütt, emiatt a felakadó és lerakódó hordalékokon a víz a hidaknál visszaduzzad és fokozza az elöntéseket.

Az elöntésekkel veszélyeztetett területen mintegy 200 lakóingatlan, önkormányzati intézmények, gazdasági létesítmények, és egyéb területek, pl. sportpálya és játszótér található. Az itt található infrastruktúrával, közúttal együtt a megvédendő érték több milliárd forintot tesz ki, amely folyamatos veszélynek van kitéve a nem megfelelő vízelvezető rendszer miatt.

A település belterületének megvédéséhez egyszerre kell felújítani és jókarba helyezni a patak medrét, valamint külterületen kialakítani egy zápor tározót, amivel átmenetileg fel lehet fogni a levonuló csapadékvíz egy részét. A fentiek alapján jelen projekt átfogó, hosszú távú célkitűzése, hogy Bajót elöntésektől veszélyeztetett részén, a csapadékvíz rendezett elvezetésével hosszútávon is biztosítsa az itt található értékek megóvását, ezáltal javítsa az itt élő lakosság életminőségét. A projekt konkrét célja, hogy a Bajóti-patak medrének felújításával és egy záportározó kialakításával egy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra, amely vízkárok kialakulása nélkül képes elvezetni a település belterületén az egyszerre lezúduló nagy mennyiségű csapadékvizet is.

A projekt tervezett műszaki tartalma ez alapján a következő:

  1. Az ivóvíztelep burkolt mederszakaszától (3+373 km.sz.) kezdődően a Hagymásrétekig (6+160 km.sz.) 2.787 m hosszban a vízelvezetőt helyre kell állítani és jókarba kell helyezni. Ennek lényege, hogy a belterületi mederben maximum az NQ3%-os valószínűségű vízhozamot lehet levezetni, mert a meder jelenlegi mérete erre alkalmas. A belterületen kiépült 5 hídnál a mederfenék süllyesztésére van szükség az NQ1%-os áteresztő képesség eléréséhez.A problémás, nehezen megközelíthető vagy kedvezőtlen medermorfológiával rendelkező mederszakaszokat 354 m hosszban vasaltbeton meder-burkolattal kell ellátni. A fennmaradó 2.433 m-es mederrészen jókarba helyezési profilozó kotrást kell készíteni, az előzetes vízjogi tervben megadott folyási fenékszintekhez és mederszelvény méretekhez igazodva. Emellett a szükséges javítási és felújítási munkákat is el kell végezni a mederben.
  1. Egy záportározót kell kialakítani a falu déli határában lévő, részben önkormányzati, részben még magántulajdonú ingatlanokon. A záportározó felülete kb. 5,7 ha lesz, amelyet a Bajnai- és Tokodi út közötti réten lehet megépíteni. Ezzel a mederben levonuló nagy-vízhozamot kb. harmadával lehet csökkenteni, így a község belterületén a további elöntéseket meg lehet előzni.

A tervezett beruházás egy komplex, az egész településre kiterjedő, átgondolt vízrendezési fejlesztés legfontosabb lépését jelenti. A beruházás megvalósítását követően Bajót község központi része, az itt található magán- és köztulajdon hosszú távon védetté válik az egyre gyakrabban előforduló vízkárok, haváriák ellenében. A beruházás a belterületen kizárólag önkormányzati tulajdonú területeken valósul meg, a víztározó kialakításához azonban jelenleg magántulajdonú mezőgazdasági területek kisajátítására is szükség van.

Csatolt fájlok

Posted in Hírek, Pályázatok, Pályázatok, szechenyi_2020.