Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022.

Pályázati kiírás

Bajót  Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5. (kinyomtatva, aláírva)

Benyújtandó mellékletek: 

  • Felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről,
  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

A pályázati kiírás részletesen megtekinthető:  www.emet.gov.hu , vagy az Önkormányzat  hirdetőtábláján.

Tóth Zoltán

polgármester

 

BURSA kiírás 2022

Csatolt fájlok

Posted in Hírek.