Tisztelt Polgármester Úrhölgy/Úr!
Tisztelt Közgyűlés Elnöke!

Az Állami Számvevőszék befejezte az összes magyarországi önkormányzat, illetve az
önkormányzati hivatalok integritásának, vagyis a korrupció elleni védettségének jelen idejű
monitoring értékelését. Az integritás kialakítása azért fontos, mert ezáltal átlátható és
elszámoltatható egy szervezet működése, amely elősegíti a korrupció és egyéb visszaélések
megelőzését.
Az Alaptörvény alapértékeket, elveket fogalmaz meg, amely szerint a közpénzekkel gazdálkodó
minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó
gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának
elve szerint kell kezelni. A szervezeti integritásnak alapvető feltétele a szabályozottság, azaz a
jogszabályokban előirt belső szabályzatok és nyilvántartások megléte, azok – jogszabályoknak, a
szervezet működését meghatározó elemeinek – megfelelő tartalma és gyakorlati alkalmazása.
„Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzés
értékeléséről szóló, megyéje településeire, a 66 kiemelt jelentőségű önkormányzatára vonatkozó
jelentést jelen levelem mellékleteként csatoltan megküldöm. A jelentés a megyében található
önkormányzatok és hivatalaik ellenőrzésének eredményét, az önkormányzatok és hivatalaik
együttes településenkénti osztályzatát mutatja be. Gratulálok az elért ötös osztályzathoz! Az Ön
szervezete és az önkormányzat hivatala az integritás szempontjából a legeredményesebb, alacsony
kockázatú önkormányzatok közé tartozik. Kérem, a jövőben is tegyen meg mindent az
önkormányzata és hivatala integritásának fenntartásáért!

(a levél teljes szövege a mellékletben olvasható)

Levél Önkormányzat_0128-5oszt-vegleg_Komárom_Esztergom Bajót ÁSZ

Posted in Hírek.