Bajót Község Önkormányzat Polgármesterének 8/2020 (IV.24.) rendelete Bajót településen kijárási korlátozásról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Bajót Község
polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben – a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Bajót Község közigazgatási területére – az átmenő forgalmat, idősek gondozást és munkavégzést kivéve – 2020. április 25. 00:00 órától 2020. április 26. 24:00 óráig csak a bajóti (állandó vagy ideiglenes) lakcímmel rendelkező vagy életvitelszerűen Bajóton lakó bajóti lakosok léphetnek be.
  1. Öregkő kirándulóhely egész területére (0220/1-0220/17 hrsz-ú területek) kirándulás és sportolás céljából belépni tilos.
  1. Bajót (Péliföldszentkereszt) 044/1-2 hrsz-ú, 046/1-6 hrsz-ú, 053 hrsz-ú, 059/1-17 hrsz-ú, 054/1-12 hrsz-ú területekre kirándulás és sportolás céljából belépni tilos.
  1. A korlátozás betartása fokozott ellenőrzésre kerül, melyben a polgármester a bajóti polgárőrséggel és a rendőrséggel együttműködik.
  1. (1) Ez a rendelet 2020. április 25-én 00 órától lép hatályba.
    (2) Ez a rendelet 2020. április 26-án 24 órától hatályát veszti.

 

 

Tóth Zoltán sk.                                                                       Dr Tarnóczy Tünde sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

 

Posted in Hírek, Koronavírus.