Bajót Község Önkormányzat Polgármesterének 7/2020 (IV.17.) rendelete Bajót településen kijárási korlátozásról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Bajót Község polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 118/2020. (IV.16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Öregkő kirándulóhely egész területére (0220/1-0220/17 hrsz-ú területek) kirándulás és sportolás céljából belépni tilos.
  2. Bajót (Péliföldszentkereszt) 044/1-2 hrsz-ú, 046/1-6 hrsz-ú, 053 hrsz-ú, 059/1-17 hrsz-ú, 054/1-12 hrsz-ú területekre kirándulás és sportolás céljából belépni tilos.
  3. A korlátozás betartása fokozott ellenőrzésre kerül, melyben a polgármester a bajóti polgárőrséggel és a rendőrséggel együttműködik.
  4. (1) Ez a rendelet 2020. április 17-én 00 órától lép hatályba.
    (2) Ez a rendelet 2020. április 19-án 24 órától hatályát veszti.

 

Tóth Zoltán sk.                                                                       Dr Tarnóczy Tünde sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

 rendelet kijárási tilalomról Bajót 2020 04 17től 04 19ig

Posted in Bajót és környéke, Hírdetmény, Hírek, Koronavírus, Tájékoztatás, Turizmus.