Bajót Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020 (IV.10.) rendelete Bajót településen kijárási korlátozásról

Bajót Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020 (IV.10.) rendelete

Bajót településen kijárási korlátozásról

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Bajót Község
polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben – a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.
9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kijárási korlátozás
meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-ban meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Öregkő kirándulóhely egész területére (0220/1-0220/17 hrsz-ú területek) belépni tilos.
  1. (1) Bajót Község közigazgatási területére 2020. április 11. 00:00 órától 2020. április 13. 24:00 óráig csak a bajóti (állandó vagy ideiglenes) lakcímmel rendelkező vagy életvitelszerűen Bajóton lakó bajóti lakosok léphetnek be.
    (2) Az 1. § és a 2. § (1) bekezdésben meghatározott területekre csak munkavégzés és idős személy gondozása érdekében lehet belépni.
  1. A korlátozás betartása fokozott ellenőrzésre kerül, melyben a polgármester a bajóti polgárőrséggel és a rendőrséggel együttműködik.
  1. (1) Ez a rendelet 2020. április 10-én 00 órától lép hatályba.
    (2) Ez a rendelet 2020. április 13-án 24 órától hatályát veszti.

 

 

Tóth Zoltán                                                                 Dr Tarnóczy Tünde

polgármester                                                                           jegyző

 

 Rendelet kijárási tilalomról húsvétra Bajót

Posted in Hírek, Koronavírus, Turizmus.