Területi védőnő

Bajót Község Önkormányzat                      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bajót Község Önkormányzat Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2533 Bajót, Kossuth Lajos utca 122/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet alapján. Nővédelem, a várandós anyák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Védőnői szakon szerzett diploma,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulás személyi adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán nyújt, a 06 33 449 265 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bajót Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2533 Bajót, Kossuth Lajos utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/12-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

vagy

  • Elektronikus úton Tóth Zoltán részére a polgarmester@bajot.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Tóth Zoltán, Komárom-Esztergom megye, 2533 Bajót, Kossuth Lajos utca 147. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, a beérkezett írásbeli pályázatok alapján, a pályázók személyes meghallgatásával. A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Bajót község honlapja – 2019. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázónak visszaküldésre kerülnek az eredményről való tájékoztatással egyidejűleg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bajot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Az állás elérhető a KÖZIGÁLLÁS portálon keresztül a következő linken: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zkci8w1xe2

Csatolt fájlok

Posted in Állás, Hírek.