Helyi Építési Szabályzat

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk – még 2014-15-ben – megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet szerint a település 2002-ben jóváhagyott településrendezési eszközei (településszerkezeti és szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat) felülvizsgálatának (a megváltozott, új jogszabályok szerinti átdolgozásának) elkészítését.

A terv-felülvizsgálat (új településrendezési eszközök) készítését a hatályos terv alkalmazása során felmerült kisebb problémák (elsősorban abból adódóan, hogy a hatályos terv még „hagyományos” feldolgozással, papír alapon készült) valamint az Önkormányzat által elhatározott néhány (nem túl jelentős) területfelhasználási, szabályozási módosítási igény, illetve mindenekelőtt az időközben hatályba lépett új jogszabályok tették szükségessé.

A megbízott tervezőiroda (még 2015. márciusában) összeállította a terv-módosításról (felülvizsgálatáról, új településrendezési eszközök készítéséről) szóló ismertetőt (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 36. § a) pontja szerinti előzetes tájékoztatási szakasz), melyről a lakosságot előzetesen tájékoztattuk; ezt követően azt a véleményezésben érintett államigazgatási szerveknek, szakhatóságoknak megküldtük, és az erre vonatkozó előzetes nyilatkozatokat a véleményezési eljárásban érdekeltek többségétől megkaptuk.

A tervezési folyamat meglehetősen elhúzódott (ennek oka részben az időközben szükségessé vált pontosító egyeztetések, kiegészítő tanulmányok elvégzése volt), így az új településrendezési eszközök véleményezési dokumentációjának összeállítására, megküldésére csupán tavaly év végén került sor (ezzel párhuzamosan ezt a „véleményezési dokumentációt” az Önkormányzat honlapján közzétettük – ezzel kapcsolatban lakossági/partnerségi véleményt nem kaptunk).

A véleményezésben érdekelt államigazgatási szervek, szakhatóságok részéről viszont a megküldött anyagra vonatkozóan számos javaslat, pontosító észrevétel érkezett, ezeket a tervezőkkel közösen megtárgyaltuk, értékeltük, és megfogalmaztuk ezekkel kapcsolatos válaszainkat, melyeket jelen hirdetményhez mellékelünk. Mivel számos módosító javaslat, észrevétel érkezett (elsősorban a jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban), azoknak megfelelően a tervezők a tervet javították, pontosították, és a kiegészített jóváhagyandó munkarészeket ugyancsak mellékeljük. A jelen „partnerségi véleményezést” követően lesz még egy egyeztető tárgyalás, mely során a véleményezésben érdekelt államigazgatási szervekkel, szakhatóságokkal megállapodunk a tervezet véglegesítéséről, és ezt követően nyújtható be a tervezet végső szakmai véleményezésre az Állami Főépítésznek, a terv jóváhagyhatóságához szükséges „záró vélemény” megadásához.

Ezen – véglegesítés előtt álló – tervezettel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Bajót lakossága és a bajóti ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A vélemény-nyilvánítás határideje: 2019. május 21-ig.

Helyi Építési Szabályzat letöltés

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag az elkészült, fent megjelölt új településrendezési eszközökkel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

A vélemény-nyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2019. május 29-én, 10:00 órától

Helyszín: Bajót Község Önkormányzat tanácsterme (2533 Bajót, Kossuth L. u. 147.)

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően

  1. június 6-ig

kizárólag a mellékelt tervezettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a „polgarmesterihiv@bajot.hu email címre.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

 

Bajót, 2019. május 14.

 

 

Tóth Zoltán s.k.

polgármester

 

Csatolt fájlok

Posted in Hírdetmény, Hírek.