Pályázati kiírás

Bajót Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7. (kinyomtatva, aláírva)
Benyújtandó mellékletek:
Felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről,
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
A pályázati kiírás részletesen megtekinthető: www.emet.gov.hu , vagy az Önkormányzat hirdetőtábláján.

Tóth Zoltán
polgármester

Posted in Hírdetmény, Hírek, Pályázatok.