Bajót: Óvodapedagógus álláslehetőség

Bajóti HétszínvirágÓvoda       2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

A Bajóti Hétszínvirág Óvoda  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

– határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

– teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

2533 Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

– óvodai nevelési feladatok, foglalkozás- és programszervezés (Pedagógiai programunkra épülő munkaköri leírás szerint).

Illetmény és juttatások:

– az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

–          Óvodapedagógus (Főiskola),

–          Óvodapedagógus munkakörben eltöltött minimum 5 év szakmai tapasztalat,

–          Cselekvőképesség,

–          Érvényes munkaalkalmassági (egészségügyi) igazolás,

–          Erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt kompetenciák:

– melegszívű, lelkes, megbízható, elhivatott pedagógust keresünk.

Előnyt jelentő kompetenciák:

– testnevelési,ének-zenei jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 25.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.

– A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bagóné Toldi Györgyi nyújt, a

+36-20-934-7643-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– elektronikus úton:  Bagóné Toldi Györgyi részére az ovoda@bajot.hu  e-mail címre, vagy

– személyesen: Bagóné Toldi Györgyi intézményvezetőnél, 2533 Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

– A szakmai önéletrajz alapján kiválasztott pályázókat személyes beszélgetésre hívjuk be, melynek alkalmával megmutatjuk a munkahelyet, ismertetjük elvárásainkat és a legfontosabb tudnivalókat. A beszélgetést követően a nevelőtestület állást foglal a pályázat nyertesének személyéről. Erről és az intézményvezető álláspontjáról írásban tájékoztatjuk a pályázókat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

– A munkáltató kizárólag a jelen pályázati felhívás kritériumainak megfelelő pályázatokat tekinti érvényesnek, a feltételeknek nem megfelelő jelentkezések automatikusan elutasításra kerülnek. Munkáltató a törvényben meghatározott illetményen felül jelenleg cafetéria juttatásokat is megad!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapunkon szerezhet:

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/

Posted in Állás, Közigállás, Óvoda, Pályázatok.