Nyilvános Pályázati Felhívás: Bérbeadás

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2017. (I.31.) önkormányzati határozata alapján (2028 Pilismarót, Rákóczi F. u. 15.) nyilvános pályázat útján történő bérbeadásra pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok tekintetében, a következő feltételekkel:

Területi adatok:

Helyrajzi szám

Művelési ág

Terület ha m2

1816

kivett, beépítetlen terület

1818

1826

kivett, közterület

3070

1827

kivett, illemhely, közterület

8941

Összes terület

1ha 3829 m2

Területen lévő építmények:

Az 1827 hrsz-ú földrészleten áll a nyilvános WC, 3 db női WC-vel, 1 db női zuhanyzóval, 3 db férfi WC-vel, 5 db pissoárral, 1 db férfi zuhanyzóval és egy akadálymentes WC-vel.

A területen 13 db kiépített aszfaltos parkoló van.

Közművek

Víz: Az üdülőterületen vezetékes ivóvíz nincs. A nyilvános WC vízellátását az épület mellett fúrt kút biztosítja. A hidrofor akna a mozgáskorlátozott WC feljáró pihenőjében található AV40242E1 típusú, 220 V-os, homokszűrővel, 24 l-es tartállyal és egy ¾” vízmérő órával ellátott beépített házi vízellátó hidroforral. A vízmérőóra az épület vízellátásához használt vizet méri, a locsolásra használt vízmennyiséget nem. A víz jelenleg nincs bevizsgáltatva, a kút fúrásakor vett minta ivóvíz minőségű volt.

Szennyvíz: Az üdülőterületen nyomott rendszerű szennyvízelvezetés van. Az épülettől 10 m-re lévő 1 m3-es szennyvíztartályban, kapcsolóval, vezérlővel, túláram elleni védelemmel ellátott 3 fázisú 1500 W-os, (emelőmagasság 22-10 m, szállítási teljesítmény 10-120 l/perc) szennyvízátemelő oldja meg a szennyvízszállítást.

Elektromos áram: Az egész terület elektromos ellátása a Rév utca sarkán lévő villanyoszlopról biztosított, itt található az összes fogyasztást mérő óra. A rendelkezésre álló teljesítmény 3 x 32 A.

A korábban sátorozóhelyként használt területrészen álló villanyoszlopokon kismegszakítóval biztosított áramvételi lehetőség van kialakítva. (2 oszlopon, összesen 12 db).

A területre vonatkozó szabályozási előírásokat jelen pályázati felhívás 1. mellékletként tartalmazza.

Pályázhat: minden egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság

Bérlet időtartama: 5 + 5 év

A bérleti díj mértéke: a pályázó tegyen ajánlatot a bérleti díj mértékére.

Az éves bérleti díj mértéke évente egy alkalommal szezon lején, de legkésőbb június 1-vel felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgálat alkalmával felek közös megegyezéssel állapítják meg a bérleti díj éves mértékét.

A szerződéskötéskor 250.000,- Ft kaució azaz Kettőszázötvenezer forint megfizetése kötelező.

A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációknak tartalmaznia kell az alábbiakat:

1)      A pályázó alábbi adatait:

a)      nevét (cégnevét)

b)      lakóhelyét (székhelyét)

c)      telefonszámát.

2)      A kívánt bérleti díj havi bruttó összegét.

3)      Az ingatlan hasznosítására, üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseket.

A Pályázat benyújtásának helye, módja, határideje: A pályázatot zárt borítékban bérleti ajánlat önkormányzati ingatlanok hasznosítására„megjelöléssel 1 eredeti példányba kell benyújtani Pilismarót Község Polgármestere Pergel István részére (2028Pilismarót, Rákóczi F. u. 15.) címére 2017. március 1. (szerda) 16.00 óráig.

Pályázat elbírálása: A pályázatot az a pályázó nyeri, aki összességében a legelőnyösebb, legjobb hasznosítási módot javasolja és a legkedvezőbb fizetési feltételeket kínálja. Pályázati elbírálásnál előnyt élvez az aki, az árvízi kockázatot teljes mértékben vállalja.

Pályázati elbírálásánál előnyt jelent:

– Strand üzemeltetéshez, a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti üzemeltetési engedély beszerzése, vagy a engedély beszerzésének megindítására vonatkozó igazolás benyújtása

– Camping üzemeltetéshez, hosszú távú üzleti terv benyújtása, gazdaságossági számítással

– Parkoló üzemeltetéshez, üzemeltetési terv benyújtása

A pályázatokat Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül.

A hasznosításra bérbeadandó ingatlanokat minden érdeklődő személyesen is megtekintheti. A megtekintéssel kapcsolatban Jillich Róbert műszaki ügyintézőt kell keresni a (33) 508-170-es telefonszámon. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Pergel István polgármesternél lehet, a (33) 508-170-es telefonszámon.

Szerződéskötés feltételei: A bérleti szerződés a pályázat nyertesével kerül megkötésre. A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződést a képviselő-testületi döntést követő naptól számított 30 napon belül megkötni. Amennyiben a pályázatra jelen pályázati felhívás szerinti feltételeknek megfelelő pályázat a megadott határidőn belül nem érkezik vagy a pályázat nyertesével a bérleti szerződés megkötésére az előbb megjelölt határidőn belül nem kerül sor, úgy a képviselő-testület a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Pilismarót, 2017. január 31.

Felhívást közzétette:

Pilismarót Község Önkormányzat

 Képviselő-testülete

mellékletek:

Posted in Egyéb pályázatok, Hírek, Ingatlan, Pályázatok, Projektek.