Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal: Könyvelő álláslehetőség

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom Megye, 2533. Bajót, Kossuth L. u 147.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 16. Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Ellátja a könyvelési feladatokat, költségvetési beszámolók készítése, a vonatkozó jogszabályok által előírt jelentések és adatszolgáltatások készítése, nyilvántartások, statisztikák jelentése, áfabevallás, leltározás, selejtezési feladatok, vagyongazdálkodási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok költségvetési és vagyongazdálkodása, költségvetési beszámolás, nyilvántartás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Szakmai tapasztalattól függően kötelező bérezésen felüli juttatás adható.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelő,

§ Könyvelői feladatok – Legalább 3 év szakmai tapasztalat,

§ Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§ Mérlegképes könyvelői regisztárciós szám megléte

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Emelt szintű szakképesítés, Államháztartási mérlegképes könyvelő,

§ Települési önkormányzatnál szerzett pénzügyi-számviteli gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, mérlegképes regisztrációról igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarnóczy Tünde jegyző nyújt, a 06-304487845-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2533. Bajót Kossuth L. u. 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvelő.

§ Személyesen: Tarnóczy Tünde jegyző, Komárom-Esztergom Megye, 2533. Bajót, Kossuth L. u 147.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 27.

Posted in Állás, Közigállás, Pályázatok.