Választások 2014 – Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. szeptember 8-án a Helyi Választási Bizottság üléséről.

Helyszín: Bajót, Kossuth Lajos utca 147.

Tarnóczy Tünde a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) vezetője tájékoztatta a Helyi Választási Bizottságot (továbbiakban: HVB), hogy az ülés összehívására azért került sor, mivel az önkormányzati képviselő választás, valamint a nemzetiségi képviselő választás szavazólapján a képviselőjelöltek sorrendjét kell kisorsolni. Polgármester jelölt sorsolásra azért nem kerül sor, mivel a településen egy db polgármester jelölt indult. Ezen sorsolás csupán a szavazólapon szereplés sorrendjét fogja meghatározni. A kiküldött meghívó óta állásfoglalást kaptunk a TVI-től, hogy a szavazategyenlőség miatti sorsolásra ez a sorsolás ne terjedjen ki, arra a választás napján, szavazategyenlőség esetén kerüljön sor.

3 napirendi pont tárgyalását javasolja:

1. döntés a sorsolás módjáról

2. napirendi pont helyi önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjének sorsolása

3. napirendi pont roma nemzetiségi képviselő jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjének sorsolása

A HVB a napirendek tárgyalásával egyhangúlag egyetért.

napirend: döntés a sorsolás módjáról
Tarnóczy Tünde elmondja, hogy a véleménye szerint egyszerűbb megoldás, hogy a jelöltek szavazólapokon szereplő sorrendjét a dobozból való kihúzások sorrendje határozza meg.

20/2014 (IX.08) sz HVB határozat

Bajót Község Helyi Választási Bizottsága úgy dönt, hogy a jelöltek szavazólapokon szereplő sorrendjét, a dobozba beledobott összes bejelentett jelölt kihúzásának sorrendje adja meg.

Határidő azonnal

Felelős: Bodnár Sándor elnök.

2. napirendi pont helyi önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapon történő feltüntetés sorrendjének sorsolása

A bizottság a helyi önkormányzati képviselő jelöltek nevét tartalmazó cédulákat egy dobozba helyezte és a következő sorrendben húzták ki a neveket:

1.Molnár Attila

2.Szabó Gábor

3.Malagurszkiné Szabó Éva Margit

4.Dakó Dávid

5.Buzás Kelemen

6.Ughy Zoltán

7.Gasparek Csaba

8.Janosütz József

9.Török Róbert

10.Bognár Gábor

11.Bag Lajos

12.Paul Zoltánné

A Helyi Választási Bizottság a sorsolás alapján az alábbi határozatot hozta:

21/2014 (IX.08) sz HVB határozat

Bajót község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét az alábbiakban állapítja meg.

1.Molnár Attila

2.Szabó Gábor

3.Malagurszkiné Szabó Éva Margit

4.Dakó Dávid

5.Buzás Kelemen

6.Ughy Zoltán

7.Gasparek Csaba

8.Janosütz József

9.Török Róbert

10.Bognár Gábor

11.Bagó Lajos József

12.Paul Zoltánné

Határidő azonnal

Felelős: Bodnár Sándor elnök.

3. napirendi pont roma nemzetiségi képviselő jelöltek szavazólapon történő feltüntetés sorrendjének sorsolása

A bizottság a helyi önkormányzati képviselő jelöltek nevét tartalmazó cédulákat egy dobozba helyezte és a következő sorrendben húzták ki a neveket:

1. Janosütz József

2. Mayer Tamás

3. Sárközi Ferenc

22./2014 (IX.08) sz HVB határozat

Bajót község Helyi Választási Bizottsága a roma nemzetiségi képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét az alábbiakban állapítja meg.

1. Janosütz József

2. Mayer Tamás

3. Sárközi Ferenc

Határidő azonnal

Felelős: Bodnár Sándor elnök.

Egyéb kérdés észrevétel nem lévén a Bizottság elnöke az ülést bezárta.

Kmf.

Bodnár Sándor Páldi Imréné Varga Gáborné

HVB elnök HVB eln.h. HVB tag

Kecskésné Horváth Éva Fekete Zsuzsanna Tarnóczy Tünde

HVB tag HVB tag HVI vezető

Posted in Hírdetmény, Hírek, Tájékoztatás, Választások, határozatok.