Területi védőnő álláslehetőség

Bajót Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bajót Községi Önkormányzat Területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom Megye 2533. Bajót Kossuth L. u 122/a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása a 49/2004. (V.21.) ESzCsM. rendelet alapján. Nővédelem, a várandós anyák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában történő részvétel. Óvodai védőnői, iskolai védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, védőnői szakon szerzett diploma,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

§ Cselekvőképesség

§ Büntetlen előélet

§ 4 hónapos próbaidő kikötésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

§ Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

§ 3 hónapnál nem régebbi (teljes körű) erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte

§ Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben

§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán nyújt, a 06/33/449-265

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Bajót Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2533 Bajót Kossuth L. u 69. ).

vagy

§ Személyesen: . Tóth Zoltán (2533 Bajót Kossuth L. u 69. ).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával. A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. júliusi 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Bajót község honlapja – 2014. június 10

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményről való tájékoztatással egyidejűleg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bajot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. június 10

Posted in Állás, Hírdetmény, Hírek, Pályázatok.