Felhívás: iparűzési adóbevallás

Felhívom az iparűzési adóbevallásra kötelezett adózók figyelmét, hogy a

2013. évi iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje: 2014. május 31.

Az adóbevallást kitöltve az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani, és a különbözetként fizetendő adót a fenti időpontig kell megfizetni Bajót Község Önkormányzat 58600465-12005631 számú iparűzési adó számlaszámára.

Az adóbevallás fenti határidőn túl történő benyújtása esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 172. § (1) bek. b) pontja alapján a kötelezettség késedelmes teljesítéséért mulasztási bírságot kell megállapítani.

Szükség esetén az adóbevallási nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetve letölthető a www.bajot.hu honlapról a “Polgármesteri Hivatal\Letölthető nyomtatványok” menüpontjából.

Az adózással kapcsolatosan felmerülő kérdésekben tájékoztatást hivatalos ügyfélfogadási időben személyesen, illetve telefonon a 33/507-920 telefonszámon kérhet.

Tisztelettel

Tarnóczy Tünde
jegyző

Posted in Határidők, Hírdetmény, Hírek.