Felhívás: országgyűlési képviselők választása

Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyűlési képviselők választására 2014. április 6-án (vasárnap) kerül sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak. A névjegyzéket a bajóti lakcímmel rendelkezők a Bajóti Közös Önkormányzati Hivatalban (2533 Bajót, Kossuth Lajos utca 147.) Helyi Választási Irodában tekinthetik meg.

Továbbra is lehetőségük van a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük benyújtására.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti:

a) nemzetiséghez tartozásának,

b) szavazási segítség iránti igényének,

c) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti, átjelentkezési

kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelem nyomtatvány a www.valasztas.hu honlapon megtalálható.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni , legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához. Ha az

átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni , az 2014. április 4-én 16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a

szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet 2014. április 4-én 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltűntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben! FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók

– személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási

– irodába,

– levélben,

– a választás hivatalos honlapján, illetve

– ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu).

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos pártlistára lehet.

Az a választópolgár, aki a nemzetiségi névjegyzékbe vételének az országgyűlési választásokra való kiterjesztését is kérte országos pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a bajóti Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

Tarnóczy Tünde, HVI vezető 33/449-265

Horváth Attiláné HVI tag 33/449-265/4

Bajót, 2014. február 28.

Tarnóczy Tünde s.k.,

HVI vezető

Posted in Hírdetmény, Hírek, Tájékoztatás, Választások, határozatok.