Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde : kisegítő (konyhai) álláslehetőség

Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde kisegítő (konyhai) munkakör betöltésére állelehetőséget kínál.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (2014. január 6-tól 2014. november 21-ig.)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai munkálatok végzése a HACCP betartásával, gyermekétkeztetés, takarítás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Középiskola/gimnázium

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Érettségi bizonyítvány, önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. január 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kisegítő (konyhai).

§ Személyesen: Magyaráné Kaiser Zsuzsanna óvodavezető, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának határidejét követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Nyergesújfalu Város Honlap – 2013. december 3.

§ Bajót Község Honlap – 2013. december 3.

Posted in Állás, Hírdetmény, Hírek, Óvoda, Pályázatok.