Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde: dajka álláslehetőség

Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nevelő munka segítése, takarítási feladatok végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Középiskola/gimnázium, dajka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Érettségi bizonyítvány, önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. január 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102-2013 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

§ Személyesen: Magyaráné Kaiser Zsuzsanna óvodavezető, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Telephelyvezető véleményének kikérése után az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Nyergesújfalu Város Honlap – 2013. december 2.

§ Bajót Község Honlap – 2013. december 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. november 29.

Posted in Állás, Hírdetmény, Hírek, Óvoda, Pályázatok.