Állásajánlat: Nyergesújfalu – óvodapedagógus munkakör

Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde Óvoda úti telephely óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Óvoda út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola,

§ Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi kiskönyv, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű szakmai elhivatottság, empátia, megbízhatóság, kommunikációs képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, egészségügyi kiskönyv.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 66-2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

§ Személyesen: Magyaráné Kaiser Zsuzsanna, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Óvodavezető bírálja el a telephely-vezető véleményének kikérésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Nyergesújfalu Város Honlap – 2013. július 29.

§ Bajót Község Honlap – 2013. július 29.

Posted in Állás, Hírdetmény, Hírek, Nincs kategorizálva, Óvoda, Pályázatok.