Kernstok Károly Általános Iskola: Takarító munkakör 2013

Kernstok Károly Általános Iskola a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet bajóti tagiskolájába takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 órás

A munkavégzés helye: 2533 Bajót, Petőfi S. u. 6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az iskola helyiségeinek tisztántartása, udvari munkák

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

· 8 általános

· magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: bajóti lakóhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· iskolai végezettséget igazoló dokumentumok

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

· egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. máj. 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Dudás Ibolya nyújt a………06/33449-252……. telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

· Személyesen: 2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 1.

· E-mailben: kernstokigazgato@gmail.com

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

· www.kernstok.hu

· www.nyergesujfalu.hu

 

Posted in Állás, Hírdetmény, Hírek, Pályázatok.